Tiesībsargs izsludina konkursu “Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2016”

Jau otro gadu tiesībsargs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” organizē konkursu “Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam” un aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju pieteikt nevalstiskās organizācijas, kas palīdzējušas cilvēkiem ar invaliditāti. Nevalstiskās organizācijas var pieteikt ikvienā no septiņām nominācijām, līdz 7. oktobrim nosūtot elektronisku pieteikumu uz e-pasta adresi nvobalva@tiesibsargs.lv.

Konkursa mērķis ir identificēt labās prakses piemērus un sekmēt personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju darbību. Konkursam izvēlētas septiņas nominācijas, kurās iespējams pieteikt atbilstošākās nevalstiskās organizācijas (“Skaļākā balss”, “Nodarbinātības veicinātājs”, “Digitālās integrācijas veicinātājs”, “Pakalpojumu nodrošinātājs”, “Izglītības attīstītājs”, “Sociālā kampaņa”, “Bērnu ar invaliditāti aizstāvis”). Ar detalizētu nomināciju aprakstu var iepazīties konkursa nolikumā, kas kopā ar pieteikuma veidlapu atrodams Tiesībsarga biroja mājaslapā www.tiesibsargs.lv.

Konkursa pieteikumus vērtēs īpaša žūrijas komisija. Žūrijas komisijas sastāvā būs vairākas sabiedrībā zināmas personas, kā arī tiesībsargs Juris Jansons, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks un Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” vadītājs Ivars Balodis. Konkursa noslēguma ceremonija un uzvarētāju apbalvošana notiks 3. decembrī no plkst. 18.00 līdz 20.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Papildus informējam, ka arī šī gada 3. decembrī, kas ir Starptautiskā cilvēku ar invaliditāti diena, tiks rīkoti vairāki paralēli pasākumi, kas paredzēti, lai pievērstu sabiedrības uzmanību personu ar invaliditāti situācijas uzlabošanai un veicinātu šo personu iekļaušanu sabiedrībā. Tiks organizēta konference, kurā šogad galvenā tēma būs izglītības pieejamība personām ar invaliditāti, iekļaujot tēmas, kas skar gan pamata izglītību, gan arī augstākās izglītības pieejamību. Konferences laikā tiks veidotas arī atsevišķas tematiskās darba grupas.

Paralēli konferencei norisināsies nevalstisko organizāciju kontaktu birža, kurā dažādas nevalstiskās organizācijas tiks aicinātas veidot savstarpēju sadarbību un iepazīstināt konferences apmeklētājus ar savu darbu, kā arī konkursa “Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2016” noslēguma ceremonija un uzvarētāju apbalvošana. Visus trīs pasākumus organizē tiesībsargs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons”. Visi minētie pasākumi notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.