Tiesībsargs: “Jāpadara OIK draudzīgāku tiem, kuri domā par vidi”

Tiesībsargs izpētījis situāciju par valstī noteikto kārtību, ka mājsaimniecības lietotājam, kas ražo elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem (saules enerģija) paša patēriņam, jānorēķinās par obligātā iepirkuma komponentēm (OIK) par visu elektroenerģijas apjomu, kas saņemts no tīkla, tai skaitā, par to, ko pats ir nodevis tīklā.

Valstij ir jānovērtē cilvēki, kuri domā par vidi, uzstāda savā īpašumā saules baterijas, ražojot elektroenerģiju no saules enerģijas, kas ir atjaunojams energoresurss. Tā kā saražoto elektroenerģiju mājsaimniecībai nav iespējams uzkrāt, laikā, kad mājsaimniecība to pati nepatērē, elektroenerģija tiek nodota kopējā tīklā, nesaņemot par to nekādu samaksu. Savukārt laikā, kad pašu patēriņam nepieciešams lielāks elektroenerģijas apjoms nekā saules baterija spēj saražot, lietotājs pērk elektroenerģiju no publiskā tirgotāja.

Valstī izveidotā kārtība noteic, ka, iepērkot no tirgotāja to elektroenerģijas apjomu, kas atbilst kopējā tīklā nodotajam apjomam, lietotājs pērk to par nulles tarifu, maksājot par elektroenerģijas sadali un OIK. Proti, attiecībā uz elektroenerģijas tarifu darbojas neto norēķinu sistēma, bet tā netiek attiecināta uz OIK maksājumu.

Tiesībsargs: “Uzskatu par netaisnīgu un par Satversmes 91. pantam neatbilstošu elektroenerģijas neto norēķinu sistēmā noteikto kārtību, kas paredz, ka tā nav piemērojama maksājumiem par OIK. Mājsaimniecību lietotājiem, kas ir neto norēķinu sistēmas dalībnieki un paši ir veikuši kapitālieguldījumus, uzstādot savās mājsaimniecībās saules baterijas, lai ražotu elektrību savām vajadzībām, saņemot atpakaļ no kopējā tīkla tajā nodoto, bet nepatērēto elektroenerģiju, nebūtu jāmaksā par OIK tā veicinot citu “zaļās enerģijas” dalībnieku darbību, ņemot vērā, ka arī saules enerģijas ražotājs pats nodrošina AER īpatsvaru kopējā elektrības tirgū.”

Lai novērstu netaisnīgo situāciju, tiesībsargs rekomendē grozīt Elektroenerģijas tirgus likuma regulējumu, kas paredz netaisnīgu attieksmi pret neto norēķinu sistēmas lietotājiem, un noteikt, ka tās lietotāji OIK maksā tikai par pozitīvu neto patēriņu, tas ir, par no elektrotīkla saņemtās elektroenerģijas un elektrotīklā nodotās elektroenerģijas apjoma pozitīvu starpību.

Tiesībsargs rekomendāciju ievērošanas pārbaudi plāno veikt 2019.gada februārī.

Ar tiesībsarga atzinumu iespējams iepazīties šeit: https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/atzinumi/atzinums_lieta_nr_2016_21_16b_1533721523.pdf