Tiesībsargs Juris Jansons sveic Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 33. gadadienā!

Attēls ar tekstu uz tā. Kreisajā pusē ziedoši krūmi, labajā pusē sveiciens ar dzejoli.
Teksts: Tiesībsargs Juris Jansons sveic Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 33. gadadienā!
“Dievs, dod Latvijai”

Dievs, dod Latvijai,
Ielās lai pulcējas tauta.
Es vārdu šo pasaulē nesīšu,
Vārda šī nebīšos.
Simtiem gadu šeit mituši,
Dzīvojuši un mīlējuši zemi šo.
Otru tādu nemūžam neatradīsi šādu,
Dieva dotu dāvanu.
Lai Dievs mūs svētī,
Ar asarām acīs lūdzos.
Te visa mana dzīve,
Visa mana sirds
Ir piederējusi un pieder Latvijai.
Jau reiz mēs par tēvzemi cīnījāmies,
Ar’ dzīvības savas atdevām, tad lai
Ielās pulcējas tauta un godina zemi mūs’ - svēto!

Ieva Zirnīte 
(2019. novembris, 11 gadi)