Tiesībsargs Juris Jansons tiek ievēlēts Eiropas Ombudu institūta valdē

Šodien, 21. septembrī Tiesībsargs Juris Jansons tika nominēts un ievēlēts Eiropas Ombudu Institūta valdē (The European Ombudsman Institute)

Eiropas Ombudu institūts ir neatkarīga bezpeļņas organizācija,kuras mērķis ir veicināt ombuda institūciju konceptu un veicināt pieredzes apmaiņu starp ombudu institūcijām valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī. Organizācijas darbs ietver sevī arī atbalstu un sadarbību ar starptautiskajām ombudu institūcijām, kā arī citām reģionālajām, nacionālajām un starptautiskajām organizācijām.

Eiropas Ombudu institūts ir organizācija ar senu vēsturi un ir dibināta 1982. gadā. Organizācijas dibinātāji ir vairāki profesori no Insbrukas universitātes (Prof. Dr. Hans Klecatsky, Prof. Dr. Fritz Reichert-Facilides un Prof. Dr. Norbert Wimmer), kā arī Austrijas Ombudu valdes pārstāvji. Sākotnēji tika nolemts dibināt zinātnisko asociāciju (Eiropas ombudu akadēmiju), kuras galvenais mērķis būtu pētīt Ombudu institūcijas un to darbību Eiropā. Laika gaitā organizācijas struktūra mainījās un pilnveidojās un 1988. gadā oficiāli tika dibināta organizācija “Eiropas Ombudu institūts”.