Tiesībsargs Latvijas pašvaldībām nosūtījis vēstuli par vidusskolēnu „iesvētībām”

Pie Latvijas Republikas tiesībsarga vērsās kāds iedzīvotājs, kurš izteica bažas par vairākās izglītības iestādēs īstenotu tradīciju – vidusskolēnu “iesvētībām” jeb 10. klašu uzņemšanu vidusskolā. Tika norādīts, ka nereti šīs “iesvētības”, kas notiek daudzās Latvijas skolās, ir tradīcija ar emocionāliem un fiziskiem vardarbības gadījumiem. Tika iesniegti arī video un foto materiāli, kas pierāda, ka bieži šāda veida pasākumos netiek ievērotas visas nepieciešamās ētikas un morāles normas.

Uzņemšana vidusskolā ir skolas organizēts pasākums, kurā 10. klašu skolēniem jāiztur dažādi vecāko klašu skolēnu izdomāti pārbaudījumi, kas nereti ir saistīti gan ar vardarbību, kas robežojas ar spīdzināšanu, gan personisko mantu bojāšanu, gan morāles un ētikas normām neatbilstošu rīcību. 

Tiesībsargs neibilst pret šādu “iesvētību” organizēšanu, ja vien tās neapdraud bērna drošību, veselību, tikumību vai citas būtiskas bērna intereses. Tādēļ lūdz pašvaldības informēt vidējās izglītības iestāžu direktorus par pienākumu nodrošināt, lai ikviena skolas rīkota pasākuma saturs atbilstu iepriekšminētajām normām.  Tāpat tiesībsargs izsaka pateicību sociāli aktīvajiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri nepaliek vienaldzīgi atklājot šādus gadījumus.