Tiesībsargs lūdz izvērtēt XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizatoru rīcību un atbilstību ieņemamajiem amatiem

Plašsaziņas līdzekļos pieejamā informācija liecina par rupjiem Bērnu tiesību aizsardzības likuma pārkāpumiem XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atbildīgo amatpersonu rīcībā, kas varēja novest pie traģisku seku iestāšanās.

Tiesībsargs lūdz ģenerālprokuroru uzsākt faktu, kas norāda uz bērnu tiesību pārkāpumiem, pārbaudi un izvērtēt atbildīgo amatpersonu rīcību un atbilstību normatīvo aktu prasībām. Savukārt, vadību tiesībsargs lūdz izvērtēt XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizatoru rīcību un atbilstību ieņemamajiem amatiem.