Tiesībsargs lūdz valdību skaidrot balsojumu pret ANO rezolūciju “Par ģimenes aizsardzību”

Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību padome savā 29.sesijā 2015.gada 3.jūlijā pieņēma vēsturiski nozīmīgu rezolūciju “Par ģimenes aizsardzību” (A/HRC/29/L.25). Ar to ANO ir apliecinājusi, ka ģimene ir dabiska sabiedrības pamatšūniņa, kurai ir tiesības būt aizsargātai no valsts un sabiedrības puses.

Tiesībsargs lūdz valdību sniegt skaidrojumu, vai lēmums par balsošanu pret rezolūcijas pieņemšanu atbilst Latvijas Republikas Satversmei un citiem ģimenes jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem? Vai lēmums tika apspriests Saeimā un Ministru kabinetā? Ja, nē, kura institūcija (amatpersona) ir pieņēmusi šādu lēmumu? Un vai lēmums par balsošanu pret rezolūcijas pieņemšanu tika pieņemts Eiropas Savienības vārdā?