Tiesībsargs: nepilnības invaliditātes statusa pagarināšanā ir novērstas

Ministrija skaidro, ka tā neplāno veikt precizējumus Invaliditātes likuma pārejas noteikumos, tomēr, ja ārkārtējās situācijas laikā izveidosies situācija, ka persona būs iesniegusi dokumentus Valsts komisijā atkārtotas invaliditātes ekspertīzes veikšanai, bet tie būs nepilnīgi, iepriekš noteiktais invaliditātes statuss tiks pagarināts.

Tas notiks līdz laikam, kad būs iespējams pieņemt lēmumu par iepriekš izdotā administratīvā akta pagarināšanu, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, bet ne ilgāk kā līdz 6 mēnešiem.

Ministrija piekrīt Tiesībsarga biroja paustajam, ka ārkārtējās situācijas laikā ikvienam cilvēkam ar invaliditāti ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu neatkarīgi no tā, vai viņš izvēlas izmantot Invaliditātes likumā paredzēto normu par automātisku invaliditātes statusa pagarināšanu vai iesniegt nepieciešamo dokumentāciju, lai invaliditātes ekspertīze tiktu veikta ierastajā kārtībā. Tādējādi pret vienādos apstākļos esošām personām valstij ārkārtējās situācijas laikā ir jāpiemēro vienāda pieeja, sniedzot iespēju izmantot savas tiesības uz sociālo nodrošinājumu neatkarīgi no tā, kādu savu tiesību izmantošanas formu persona ir izvēlējusies invaliditātes statusa pagarināšanai.

Kā ziņots, martā tiesībsargs aicināja Labklājības ministriju nekavējoties novērst atšķirīgo attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti. Tas ir nepieciešams, lai vienlīdzīgā situācijā būtu iedzīvotāji, kuriem invaliditātes termiņš tiek pagarināts automātiski, un arī tie, kas vērsušies Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā, bet atsevišķu ārstu atzinumu iztrūkuma dēļ invaliditātes termiņš nav pagarināts.