Tiesībsargs noskaidros Biķernieku trases tuvumā dzīvojošo rīdzinieku viedokli par trases ietekmi

Tiesībsargs no 17. līdz 31. maijam aptaujās Biķernieku trases tuvumā dzīvojošos iedzīvotājus par trases radītā trokšņa ietekmi uz šo cilvēku veselību, dzīves kvalitāti un labsajūtu, kā arī ietekmi uz viņu mājokli.

Tiesībsarga aptaujas anketas tiks izplatītas tikai Biķernieku kompleksās sporta bāzes tuvumā dzīvojošu māju iemītniekiem (teritorijā, ko ieskauj Sergeja Eizenšteina, Gaiļezera un Druvienas ielas). Aptaujas anketas iedzīvotāji saņems savās pasta kastītēs. Iedzīvotāji aizpildītās anketas aicināti līdz 31. maijam nogādāt līdz lielveikalam Maxima XX (Rīgā, Biķernieku ielā 143), kur izvietota speciāla aptaujas anketu kaste ar norādi “Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs”.

Iedzīvotāju aptauja ir anonīma. Aptaujā iekļauti jautājumi par iedzīvotāju viedokli par Biķernieku trases radītā trokšņa ietekmi uz iedzīvotāju veselību, dzīves kvalitāti, labsajūtu un mājokli. Cilvēki aicināti arī sniegt savu vērtējumu, vai būtu nepieciešamas noteikt stingrākas (ierobežojošākas) prasības kartodromā radītās negatīvās ietekmes samazināšanai. Vienlaikus tiek vaicāts arī, vai par Biķernieku trases darbības rezultātā radīto troksni vai citu kaitējumu personas ir vērsušās valsts un pašvaldību iestādēs.

Līdzīgu aptauju Tiesībsarga birojs no 8. līdz 22. aprīlim veica arī Kandavā par Kandavas kartodroma ietekmi. Abu aptauju rezultātus publisko kopā ar pārbaudes lietas atzinumu orientējoši līdz šī gada jūlija vidum.

Tiesībsargs izsaka pateicību SIA MAXIMA Latvija, kas atsaucās Tiesībsarga biroja lūgumam izvietot abu aptauju anketu kastes savos veikalos, kā arī VAS Latvijas Pasts par aptaujas anketu izplatīšanu Biķernieku kompleksās sporta bāzes tuvumā dzīvojošu māju iemītniekiem.

Latvijas Republikas tiesībsargs veic izpēti par apdzīvotā vietā (pilsētā vai ciemā) esošu atklātu autosporta un motosporta bāzes radīta vides trokšņa ietekmi uz apkārtnes iedzīvotājiem. Tiesībsargs pēc privātpersonu sūdzībām ir ierosinājis pārbaudes lietu par Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumiem Nr. 539 “”Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārība“”, kas regulē apdzīvotā vietā (pilsētā vai ciemā) izvietotās atklātās autosporta un motosporta bāzes radītā vides trokšņa robežlielumus un to novērtēšanu.