Tiesībsargs noskaidros kandavnieku viedokli par mototrases ietekmi

Tiesībsargs no 8. līdz 22. aprīlim aptaujās Kandavas kartodroma tuvumā dzīvojošos iedzīvotājus par mototrases radītā trokšņa ietekmi uz šo cilvēku veselību, dzīves kvalitāti un labsajūtu, kā arī ietekmi uz viņu mājokli.

Tiesībsarga aptaujas anketas tiks izplatītas tikai Kandavas kartodroma tuvumā dzīvojošu māju iemītniekiem (teritorijā, ko ieskauj Zemītes, Jelgavas, Meža, Priežu un Daigones ielas). Aptaujas anketas iedzīvotāji saņems savās pasta kastītēs. Iedzīvotāji aizpildītās anketas aicināti līdz 22. aprīlim nogādāt līdz lielveikalam Maxima X (Kandavā, Abavas ielā 4B), tur ir izvietota speciāla aptaujas anketu kaste ar norādi “Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs”.

Iedzīvotāju aptauja ir anonīma. Aptaujā iekļauti jautājumi par iedzīvotāju viedokli par Kandavas kartodroma radītā trokšņa ietekmi uz iedzīvotāju veselību, dzīves kvalitāti, labsajūtu un mājokli. Cilvēki aicināti arī sniegt savu vērtējumu, vai būtu nepieciešamas noteikt stingrākas (ierobežojošākas) prasības kartodromā radītās negatīvās ietekmes samazināšanai. Vienlaikus tiek vaicāts arī, vai par Kandavas kartodroma darbības rezultātā radīto troksni vai citu radīto kaitējumu personas ir vērsušās valsts un pašvaldību iestādēs.

Latvijas Republikas tiesībsargs veic izpēti par apdzīvotā vietā (pilsētā vai ciemā) esošu atklātu autosporta un motosporta bāzes radīta vides trokšņa ietekmi uz apkārtnes iedzīvotājiem. Tiesībsargs pēc privātpersonu sūdzībām ir ierosinājis pārbaudes lietu par Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumiem Nr. 539 “”Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārība“”, kas regulē apdzīvotā vietā (pilsētā vai ciemā) izvietotās atklātās autosporta un motosporta bāzes radītā vides trokšņa robežlielumus un to novērtēšanu.