Tiesībsargs nosūta vēstuli Valsts policijai par seksuālas vardarbības pret bērniem propagandu

Tiesībsarga birojs nosūtījis Valsts policijas priekšniekam Intam Ķuzim vēstuli par seksuālas vardarbības pret bērniem propagandu, saistībā ar kādu interneta vidē atrodamu video.

2015. gada 29. aprīlī interneta vietnē www.youtube.com pievienots audiovizuāls ieraksts animācijas filmas veidā, kurā atainotas kāda jaunieša bērnības atmiņas par notikušu seksuālu vardarbību. No teksta, kas ieskaņots latviešu valodā, nepārprotami izriet, ka zēns šādu seksuālu vardarbību pret sevi bija atbalstījis un attaisnojis, jo vēlējies iepriecināt sev emocionāli mīļu tēlu. Zēns, ļaujot sevi seksuāli izmantot, pauž pateicību iedomātam tēlam Šrekam.

Šādas animācijas īsfilmas ir brīvi pieejamas interneta vidē ikvienam interneta lietotājam un ir uzskatāmas par seksuālas vardarbības pret bērnu propagandu. 

Tiesībsargs lūdzis Valsts policijai izvērtēt un steidzami rīkoties, lai pārtrauktu bērnu tiesību pārkāpumus un novērstu minēto animācijas filmu turpmāku publisku pieejamību, kā arī veikt izmeklēšanas darbības, lai noskaidrotu personas, kuras ir iesaistītas īsfilmu veidošanā un publicēšanā un ar kādu mērķi tas ir darīts.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50. panta pirmā daļa paredz aizliegumu bērnam demonstrēt, propagandēt videoierakstus, datorspēles, laikrakstus, žurnālus un cita veida publikācijas, kurās propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija, kas rada draudus bērna garīgajai attīstībai.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50. panta otrā daļa paredz, ka bērnam nedrīkst būt pieejami materiāli, kuros propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija un kuri rada draudus bērna garīgajai attīstībai, neatkarīgi no to izpausmes veida, pārraidīšanas ierīces un atrašanās vietas.

Saskaņā ar likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 7. pantu aizliegts publicēt bērnu pornogrāfiju un materiālus, kuri demonstrē pret bērnu vērstu vardarbību. Minētā likuma 2. pants sniedz skaidrojumu, ka saskaņā ar šo likumu prese un citi masu informācijas līdzekļi ir avīzes, žurnāli, biļeteni un citi periodiskie izdevumi, kā arī elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kinohronika, informācijas aģentūru paziņojumi, audiovizuāli ieraksti, kas paredzēti publiskai izplatīšanai.

Latvijas Republikas Satversmes 110.pantā ir nostiprināts valsts pienākums aizsargāt bērna tiesības. Gan ANO Bērnu tiesību konvencija, gan Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka, ka bērns ir aizsargājams pret visu veidu vardarbību.