Tiesībsargs nosūtījis atbildes vēstuli Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam par situāciju “Ainažos”

Tiesībsargs saņēma Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga atklāto vēstuli par situāciju Bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā “Ainaži”. Tiesībsargs ir sagatavojis atbildes vēstuli.

Tiesībsargs: “Latvijas Republikā tās vērtības, ko valsts ir apņēmusies aizsargāt, ir nostiprinātas Latvijas Republikas Satversmē. Viena no Satversmē nostiprinātajām vērtībām ir bērnu tiesības. Turklāt valsts ir apņēmusies īpaši palīdzēt bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības. Slimnīcā „Ainaži” regulāri uzturas visas šīs Satversmē pieminētās īpaši aizsargājamās bērnu grupas. Slimnīcā „Ainaži” konstatētie pārkāpumi nebūt nav „pārspīlēti paziņojumi”, bet gan rupji bērnu tiesību pārkāpumi.”

Vēstules atrodamas pielikumā.