Tiesībsargs novēros vēlēšanu procesu psihoneiroloģiskajās slimnīcās un ieslodzījuma vietās

Sestdien, 1. oktobrī, Tiesībsarga biroja darbinieki piedalīsies 14. Saeimas vēlēšanu novērošanā, klātienē dodoties uz psihoneiroloģiskajām slimnīcām un ieslodzījuma vietām.

Tiesībsarga biroja speciālisti vēlēšanu procesu attiecīgajās iestādēs novēros visā Latvijā.

Vēlēšanu novērotāju pienākums ir iepazīties ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pārliecināties, ka balsošana un iecirkņa vēlēšanu komisijas rīcība atbilst Saeimas vēlēšanu likumam un Centrālās vēlēšanu komisijas (turpmāk – CVK) instrukcijām, kā arī ziņot par konstatētajiem pārkāpumiem un lūgt tos novērst.

Lielu uzmanību tiesībsargs velta tieši preventīvām darbībām, proti, lai jau iepriekš novērstu potenciālos riskus. Jau jūnijā, tiekoties ar Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Kristīni Bērziņu, tiesībsargs vērsa uzmanību uz vēlēšanu iecirkņu pieejamību un informācijas par vēlēšanu procesu piekļūstamību. Tas nozīmē, ka balsošanas procedūrām un materiāliem ir jābūt atbilstošiem, viegli saprotamiem un lietojamiem, telpām – pieejamām. Būtiski uzsvērt, ka gatavojoties vēlēšanu novērošanai, tiesībsargs uzrunāja arī konkrēto monitorējamo iestāžu pārstāvjus ar lūgumu pārliecināties, vai ir pieejami informatīvie materiāli par vēlēšanām, tostarp pietiekamā daudzumā, un pārrunāja citus ar vēlēšanu procesu saistītos jautājumus. Tādējādi, tiesībsargs jau iepriekš vērš uzmanību uz iespējamiem problēmjautājumiem.

Tiesībsarga birojs kā novērotājs piedalījies vairākās vēlēšanās, sniedzot arī savus secinājumus un rekomendācijas.

Tiesībsargs arī turpmāk pievērsīs pastiprinātu uzmanību vēlēšanu tiesību jautājumiem un turpinās savlaicīgi iesaistīties vēlēšanu procesā, vēršot atbildīgo iestāžu uzmanību uz līdz šim konstatētajiem problēmu aspektiem vēlēšanu norisē.