Tiesībsargs novēro vēlēšanu procesu valsts sociālās aprūpes centros

Šonedēļ, laikā no 6. līdz 8. jūnijam, Tiesībsarga biroja darbinieki piedalās Eiropas Parlamenta vēlēšanu novērošanā, klātienē dodoties uz valsts sociālās aprūpes centriem un vēlēšanu iecirkņiem, kurus apmeklē aprūpes centru klienti.

Tiesībsarga biroja speciālisti vēlēšanu procesu novēro kopumā 12 valsts sociālās aprūpes centru filiālēs visā Latvijā gan iepriekšējā balsošanā, gan vēlēšanu dienā – 8. jūnijā. Vēlēšanu novērotāju pienākums ir iepazīties ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pārliecināties, ka balsošana un iecirkņa vēlēšanu komisijas rīcība atbilst Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumam un Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) instrukcijām, kā arī ziņot par konstatētajiem pārkāpumiem un lūgt tos novērst.

Lai vēlēšanu process noritētu gludi, cilvēki saprastu, kas un kā ir darāms, ir jāiegulda mērķtiecīgs sagatavošanās darbs, tostarp izstrādājot materiālus vieglajā valodā, kas daļai iedzīvotāju būtiski atvieglo informācijas uztveri. Šajā novērošanas procesā Tiesībsarga biroja darbinieki lūkos, vai materiāli ir bijuši pieejami valsts sociālās aprūpes centru klientiem, kā iecirkņi sadarbojušies ar centru vadību sagatavošanās procesā, iepriekšējā balsošanā un vēlēšanu dienā. Uzmanību veltīs arī vides pieejamības jautājumiem.

“No demokrātijas un cilvēktiesību viedokļa raugoties, ir būtiski, lai ikviens cilvēks, kuram ir balsstiesības, šīs savas tiesības arī varētu realizēt neatkarīgi no sava veselības stāvokļa, atrašanās vietas, politiskās pārliecības vai citiem apstākļiem.  Līdzcilvēki ar noteikta veida garīga rakstura traucējumiem ir tā sabiedrības daļa, kurai balsstiesību izmantošana var būt izaicinošāka atšķirībā no pārējām sabiedrības grupām. Tieši tāpēc šogad Tiesībsarga biroja eksperti novēros, kā valsts, kuras aprūpē atrodas cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem,  ir rūpējusies, lai šī sabiedrības daļa varētu savas tiesības realizēt. Attiecībā uz konkrēto cilvēku grupu – valsts sociālās aprūpes centru klientiem – valstij ir īpašs pienākums rūpēties, lai šie cilvēki saņemtu pilnvērtīgu informāciju, pienācīgā kārtā tiktu informēti par šādām tiesībām un to īstenošanu, kā arī reāli varētu pilnvērtīgi šīs tiesības izmantot,” skaidro Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītājas vietniece Gundega Bruņeniece .

Tiesībsarga birojs kā novērotājs piedalījies vairākās vēlēšanās, sniedzot arī savus secinājumus un rekomendācijas. Tiesībsargs arī turpmāk pievērsīs pastiprinātu uzmanību vēlēšanu tiesību jautājumiem un turpinās savlaicīgi iesaistīties vēlēšanu procesa organizēšanā, vēršot atbildīgo iestāžu uzmanību uz līdz šim konstatētajiem problēmu aspektiem vēlēšanu norisē.