Tiesībsargs paraksta starpinstitucionālās sadarbības dokumentu

Ceturtdien, 14. decembrī, Tieslietu ministrijā tika parakstīts  starpinstitucionālās sadarbības dokuments ar Tieslietu ministrijas valsts sekretāru Raivi Kronbergu, Ārlietu ministrijas un Labklājības ministrijas valsts sekretāriem, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas pārstāvjiem. Dokuments palīdzēs turpmāk daudz efektīvāk risināt sarežģītas situācijas, kas skar Latvijas bērnu tiesību aizsardzību ārvalstīs.

Viens no Tieslietu ministrijas uzdevumiem ir koordinēt gadījumus, kad no Latvijas valstspiederīgo ģimenēm ārvalstīs tiek izņemti bērni. Šī kompetence ietilpst Centrālās iestādes funkciju izpildē vairāku Latvijai saistošo starptautisko līgumu ietvaros bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Noslēdzot starpinstitucionālās sadarbības vienošanos, tiks novērsta līdz šim izveidojusies nelabvēlīgā prakse, kad iestādes sniedz personām savstarpēji nekoordinētu palīdzību.

Papildu informācija Tieslietu ministrijas mājaslapā.