Tiesībsargs: Parlaments izrāda absolūtu nespēju un kapitulē tiesiskuma priekšā

Parlaments, nosakot pārejas periodā mediķiem par virsstundu darbu kompensācijas koeficientus, kuri neatbilst tiesiskās vienlīdzības, tiesiskas un sociāli atbildīgas valsts principiem, nonāk pretrunā ar Satversmē noteikto. Diemžēl tādā veidā parlaments izrāda absolūtu nespēju un kapitulē tiesiskuma priekšā. Šobrīd vienīgi Satversmes tiesa var novērst esošo netaisnību un pieņemt valsts pamatlikumā balstītu lēmumu.

Informācija par tiesībsarga pieteikumu Satversmes tiesā: www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsargs-versas-satversmes-tiesa-par-mediku-atalgojumu