Tiesībsargs pārrunā mazākumtautību jautājumus ar EDSO Augsto komisāri

Tiesībsarga biroju šodien, 16.oktobrī plkst. 11.00-12.00, apmeklē EDSO Augstā komisāre nacionālo minoritāšu jautājumos Astrīda Tūrsa (Astrid Thors). Tiesībsarga Jura Jansona un EDSO Augstās komisāres tikšanās dienaskārtībā jautājumi par bilingvālās izglītības situāciju Latvijā, paveikto cīņā pret diskrimināciju un citi mazākumtautību jautājumi.

Tiesībsargs vairākkārt vērsis EDSO uzmanību uz dažādiem cilvēktiesību aspektiem Latvijā. 2013.gada nogalē tiesībsargs informēja par nepilsoņu tiesību ievērošanu, savukārt 2014.gada maijā – par mazākumtautību jautājumiem Latvijā. Tiesībsargs Augsto komisāri iepazīstinās arī ar Tiesībsarga biroja veikto apjomīgo pētījumu par bilingvālo izglītību.

Saistītie resursi:

Tiesībsarga 05.12.2013. vēstule EDSO par nepilsoņu tiesību ievērošanu.

Tiesībsarga 21.05.2014. vēstule EDSO par mazākumtautību jautājumiem Latvijā.

Tiesībsarga biroja pētījums par bilingvālo izglītību.