Tiesībsargs piedalās augsta līmeņa konferencē par miesas sodu aizliegumu bērniem

No šī gada 15. līdz 16. novembrim tiesībsargs Juris Jansons piedalās augsta līmeņa konferencē par miesas sodu aizliegumu bērniem. Konference notiek Stokholmā un to rīko Baltijas jūras valstu padome, sadarbībā ar Zviedrijas veselības un sociālo lietu ministriju un ANO ģenerālsekretāra īpašā pārstāvja vardarbības pret bērniem jautājumos biroju. 

Konferencē tiek apskatīti sasniegumi, īstenojot fizisko sodu juridisko aizliegumu starptautiski un Baltijas jūras reģionā. Tāpat tiek skartas tēmas par pozitīvo audzināšanu, bērnu iesaisti miesas sodu aizlieguma aktualizēšanā, kā arī par preventīvajiem mehānismiem vardarbības pret bērniem apzināšanā un izskaušanā. 

Tiesībsargs Juris Jansons piedalīsies konferences atklāšanas panelī ar runu par aktuālo situāciju Latvijā, uzsverot mediju lomu situācijas uzlabošanā, kā arī izceļot sabiedrības garīgās un emocionālās veselības nozīmīgumu vardarbības pret bērniem mazināšanā. Runa pievienota pielikumā.

Konferencē piedalās bērnu tiesību eksperti, bērnu ombudi, kā arī dalībvalstu atbildīgo institūciju pārstāvji. Konferenci apmeklēs arī Zviedrijas karaliene Silvija.