Tiesībsargs piedalās Eiropas Bērnu ombudu tīkla konferencē

No 19. līdz 21. septembrim tiesībsargs Juris Jansons un Tiesībsarga biroja Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Ruta Siliņa piedalās Eiropas Bērnu ombudu tīkla (ENOC) ikgadējajā konferencē Reikjavīkā, Islandē.

Konferencei izvirzītā tēma par klimata pārmaiņām un to ietekmi uz bērnu un jauniešu tiesībām ir caurvijusi organizācijas šī gada darbu, tostarp ciešā sadarbībā ar Eiropas Jauno padomnieku tīklu (ENYA) organizācijas dalībniekiem sniegts vērtīgs ieskats esošos un iztrūkstošos tiesību mehānismos, kā arī strādāts pie organizācijas kopīgā paziņojuma. Jauniešu organizācijas pārstāvji snieguši vērtīgu ieskatu par bērnu un jauniešu iesaistīšanos tā sauktajā klimata pārmaiņu politikas plānošanā un lēmumu pieņemšanā. jaunieši uzsvēruši cilvēktiesību izglītības lomu, kā arī tiesības dzīvot labvēlīgā vidē kā veicinošu faktoru tam, lai bērni un jaunieši iestātos par savām tiesībām.