Tiesībsargs piedalās Eiropas Komisijas darba seminārā par bērnu ar invaliditāti tiesībām

Šodien, 23. septembrī, tiesībsargs Juris Jansons piedalās Eiropas Komisijas organizētajā darba seminārā par bērnu ar invaliditāti tiesībām, kas norisinās Rīgā. Šis seminārs tiek organizēts kā daļa no priekšizpētes par bērniem noteiktajām garantijām, kuru, sadarbībā ar Eiropas Komisiju, vada tādas sadarbības organizācijas kā “Applica and the Luxembourg Institute of Socio-Economic Research”, “Eurochild” un “Glābiet bērnus”.

Tiesībsargs seminārā piedalās kā viens no runātājiem un savā runā sniegs ieskatu par bērnu ar invaliditāti stāvokli Latvijā, tuvāk apskatot gan sociālo tiesību jautājumus, gan izglītības un veselības aprūpes pieejamību. Tāpat Juris Jansons pievērsīs uzmanību pienācīga mājokļa pieejamības jautājumam un deinstitucionalizācijai, apskatot prblēmjautājumus saistībā ar bērnu ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā.

Pielikumā pievienota darba semināra programma un tiesībsarga Jura Jansona tēzes.