Tiesībsargs piedalās Eiropas Nacionālo cilvēktiesību institūciju konferencē

24.-25.oktobrī tiesībsargs Juris Jansons piedalās Eiropas Nacionālo cilvēktiesību institūciju (ENNHRI) ikgadējā tikšanās un konferencē par cilvēktiesību piemērošanu un Eiropas demokrātijas telpu.

Ikgadējās ģenerālās asamblejas ietvaros tika pārrunāts iepriekšējā gadā paveiktais un apspriests tīkla organizācijas 2019.gada darba plāns, tai skaitā, norisinājās pārvaldes un darba grupu vadītāju vēlēšanas.

25.oktobra konference veltīta cilvēktiesību ievērošanai un demokrātisko sabiedrību izaicinājumiem Eiropā. Nacionālās cilvēktiesību organizācijas diskutē par tendencēm, kad atvišķās valstīs parādās cilvēktiesību un likuma varas ierobežošanas iezīmes, kas signalizē par nepieņemamu un steidzīgi risināmu situāciju.