Tiesībsargs piedalās Eiropas Ombudu institūta valdes sēdē

Šī gada 20.aprīlī Cīrīhē, Šveicē tiesībsargs Juris Jansons piedalās Eiropas Ombudu institūta (EOI) valdes sēdē.

Sēdes ietvaros tiek apspriesta valdes un institūta darbība, pieņemti lēmumi par jaunu biedru uzņemšanu, kā arī plānota starptautisku konferenču norise.

Eiropas Ombudu institūts ir neatkarīga bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir attīstīt ombuda institūciju konceptu un veicināt pieredzes apmaiņu starp ombudu institūcijām valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī. Organizācijas darbs ietver arī atbalstu un sadarbību ar starptautiskajām ombudu institūcijām, kā arī citām reģionālajām, nacionālajām un starptautiskajām organizācijām.