Tiesībsargs piedalās EQUINET ikgadējā konferencē Briselē

Tiesībsargs piedalās Eiropas tiesiskās vienlīdzības aizsardzības institūciju tīkla EQUINET ikgadējā konferencē Briselē, kurā pārrunā aizvadītā un nākamā gada aktivitātes.

EQUINET šogad sagatavojis vairākus materiālus:

1. Darba un privātās dzīves līdzsvars

2. Stratēģiskās tiesvedības rokasgrāmata

3. Ticība līdztiesībā: reliģija un ticība Eiropā

4.Vienlīdzības iestāžu un ombudu iestāžu ietekmes palielināšana: saikņu veidošana