Tiesībsargs piedalās konferencē "Tiesību uz dzīvību tvērums mūsdienu sabiedrībā"

Šodien, 16. oktobrī, tiesībsargs Juris Jansons piedalās Latvijas Republikas Saeimas Budžeta un finanšu komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisijas organizētajā konferencē “Tiesību uz dzīvību tvērums mūsdienu sabiedrībā”, par nedzimuša bērna tiesībām uz dzīvību.

Konferences mērķis ir diskutēt par tiesībām uz dzīvību kā universālu vērtību un sabiedrībā, kurā valda līdzjūtība un humānisms, analizēt šo tiesību attiecināmību uz fizisku personu pirms tās piedzimšanas.

Pielikumā tiesībsarga sagatavotās tēzes par konferences tematiku.