Tiesībsargs piedalās Saeimas komisijas sēdē par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem

Trešdien, 24.aprīlī tiesībsargs Juris Jansons un tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne piedalās Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija sēdē, kurā izskatīs likumprojektu “Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem”.

Ir diametrāli pretēji viedokļi par Valsts prezidenta iniciatīvu izbeigt piešķirt nepilsoņa statusu pēc 2020. gada 1.janvāra dzimušiem nepilsoņu bērniem un atzīt viņus par Latvijas pilsoņiem, ja vien bērna vecāki nav vienojušies par citas valsts pilsonības piešķiršanu bērnam un bērns nav citas valsts pilsonis. Tiesībsargs Juris Jansons atbalsta šo Valsts prezidenta iniciatīvu.

Tas ir ne tikai juridisks, bet arī tiesību filozofisks jautājums. Tiesībsargs saprot abu pušu argumentus.

Tas, ka 3. un 4.paaudzē joprojām Latvijā dzimst bērni, kuriem tiek piešķirts nepilsoņa statuss, ir absurds. Tas būtībā nozīmē piešķirt sen vairs neesošas valsts – PSRS – pilsonību. Tas ir nepieļaujami. Ikvienam bērnam ir tiesības uz identitāti un eksistējošas valsts pilsonību.

Tiesībsargs uzskata, ka nepilsonības piešķiršanas pārtraukšanai ir arī simboliska nozīme – tas ir skaidrs signāls, ka Latvija ir tiesiska, demokrātiska un Eiropas kopējās vērtībās balstīta valsts.

No juridiskā viedokļa būs nopietnas diskusijas:

  1. Šobrīd reģistrēt bērnam Latvijas pilsonību ir vienkārši. Mainot kārtību, mēs uzspiežam pilsonību pret vecāku gribu;
  2. Juristu vidū nav vienprātības, vai būs pietiekams ar vienu speciālu likumu, lai varētu mainīt esošo kārtību, vai nebūs jāgroza Pilsonības likums;
  3. Protams, ir jārēķinās ar sabiedrības kopējo nostāju, un ar sabiedrību ir jāveido dialogs un jāskaidro, kādu ceļu mēs kā valsts ejam attiecībā pret bijušās PSRS pilsoņiem.

Informācija par Latvijas Valsts prezidenta likumprojektu un Saeimas prezidija atzinumu atrodama šeit: http://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=274/Lp13

Pielikumā pievienota tiesībsarga runa un prezentācija 2017.gada 7.septembrī Rīgas pilī notikušajā diskusijā par nepilsoņu statusa piešķiršanas izbeigšanas juridiskajiem un praktiskajiem aspektiem.