Tiesībsargs piedalās Satversmes tiesas sēdē

Otrdien, 26.februārī tiesībsargs Juris Jansons piedalās Satversmes tiesas sēdē, kurā izskatīs lietu par normām, kas nosaka izglītības ieguves valodu.

Satversmes tiesa uzsāks lietas Nr. 2018‑12‑01 “Par 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Izglītības likumā” 1. panta pirmās daļas, otrās daļas vārdu “pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē, ievērojot šā likuma 41. panta noteikumus”, 3. panta pirmās daļas vārda “pamatizglītības” un 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta otrajam teikumam, 112. pantam un 114. pantam” izskatīšanu.

Lietas izskatīšanu tiešraidē iespējams skatīties šeit.

 

Pielikumā pievienots tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai.

 

Informācijai par tiesībsarga aktivitātēm mazākumtautību izglītības jomā Latvijā – Tiesībsarga birojs 2013.gada nogalē uzsāka apjomīgu pētījumu par bilingvālo izglītību. Izpētē bija iekļauts ne vien nacionālais un starptautiskais normatīvais regulējums un dažādu starptautisku organizāciju rekomendācijas, bet arī faktiskās situācijas izpēte mazākumtautību skolās Latvijā un ārvalstu pieredze (pētījums pievienots pielikumā).