Tiesībsargs piedalās starptautiskā sanāksmē Ženēvā

No šī gada 21. līdz 23.februārim tiesībsargs Juris Jansons piedalās Nacionālo Cilvēktiesību institūciju Globālās alianses ikgadējā sanāksmē Ženēvā.

Tikšanās ietvaros notiek vairāki pasākumi, tai skaitā, reģionālo cilvēktiesību institūciju tīklu organizāciju tikšanās, ikgadējā konference par cilvēku ar invaliditāti tiesību ievērošanu, tāpat arī dažādas darba grupu tikšanās – par jautājumiem, kassaistīti ar sabiedrības novecošanos, cilvēktiesību ievērošanu biznesā un ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Tiesībsargs konferences laikā 23.februārī rīko arī diskusiju par nacionālo cilvēktiesību “maigās varas” līdzekļiem un starpinstitucionālo sadarbību.