Tiesībsargs piedalās Tieslietu padomes sēdē

Tiesībsargs piedalās Tieslietu padomes sēdē, lai pārrunātu aktualitātes tiesu jomā. Sēdes darba kārtībā iekļauti tādi jautājumi kā:

  1. Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.
  1. Par tiesnešu atlīdzības sistēmu.
  1. Par priekšlikumiem likumprojektam “Grozījumi likumā “Par tiesu varu””.
  1. Civilprocesa likuma 32. 1 panta turpmākā darbība pēc pārejas perioda beigām.
  1. Par grozījumiem Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentā.
  1. Dažādi.
  • Par Eiropas prokuroru un Eiropas deleģēto prokuroru nozīmēšanu.