Tiesībsargs piedalījās Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēdē

Šodien, 24. oktobrī, tiesībsargs Juris Jansons piedalījās Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas rikotajā sēdē. Tiesībsargs sēdē tika uzaicināts, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar labas pārvaldības principa ievērošanu valsts pārvaldē.

Tiesībsarga sagatavotās tēzes sēdei pievienotas pielikumā.