Tiesībsargs piedalīsies ANO Vispārējā periodiskā pārskata darba grupas 24.sesijā

Tiesībsargs piedalīsies ANO Vispārējā periodiskā pārskata darba grupas 24.sesijā, kurā vērtēs Latvijas uzņemtās cilvēktiesību saistības un paveikto tajās.

Latvijas Republikas tiesībsargs ir nacionālā cilvēktiesību institūcija un tādēļ ir sniedzis savu ziņojumu par cilvēktiesību situāciju Latvijas Republikā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata 2. cikla ietvaros.

Vadošās valstis jeb tā saucamā troika, kuras vērtēs Latvijas paveikto uzņemto cilvēktiesību saistību izpildē, ir Vācija, Indonēzija un Etiopija. Tajā pašā laikā arī citas valstis var piedalīties Latvijas veikumu izvērtēšanā un uzdot sevi interesējošus jautājumus.

Sīkāka informācija pieejama ANO mājaslapā (saite uz informāciju svešvalodā).