Tiesībsargs piedalīsies sarunu festivālā “LAMPA”

Tiesiskuma telts // Diskusija “NVO spējas un iespējas”  

 

13:00 – 14:30

Diskusiju vada – Andris Grafs

Diskusijas mērķis – veicināt diskusiju par sabiedrības pilnvērtīgu iesaisti lēmumu pieņemšanā.

Diskusijas saturs:

 • Pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās valsts pārvaldē (arī pašvaldībās) ir būtisks elements demokrātiskas sabiedrības nodrošināšanā.
 • Valsts Kanceleja 2018. gadā nāca klajā ar aptauju “Kā veidot efektīvāku sabiedrības līdzdalību valsts un pašvaldību institūciju darbā”, kuras ietvaros uzdoti jautājumi par sabiedrības līdzdalības iespējām, šķēršļiem sadarbībai un ierosinājumiem sabiedrības līdzdalības veicināšanai, nonākot pie secinājumiem, ka valsts pārvaldei un sabiedrības pārstāvjiem atšķiras viedokļi, kā labāk sadarbību veicināt, kā arī ir svarīgi nodrošināt atgriezenisko saiti starp iesaistītajām pusēm.
 • Diskusijas ietvaros plānots izcelt vairāku, iespējami atšķirīga profila un darbības NVO pozitīvo pieredzi un veiksmīgos risinājumus, kas ir nostrādājuši organizācijas mērķu sasniegšanā.
 • Pārrunāsim arī šķēršļus un sarežģījumus, kas Latvijā kavē NVO veiksmīgu un efektīvu darbību un meklēsim risinājumus, kā uzlabot un pilnveidot sabiedrības iesaisti.

Piedalās:

 • Inita Pauloviča, Valsts Kancelejas Valsts pārvaldes politikas departament vadītājas vietniece;
 • Mihails Simvulidi,  Apvienības “Pilsēta cilvēkiem” valdes priekšsēdētāja vietnieks;
 • Annija Emersone, Sabiedrības iniciatīvu portāls ManaBalss.lv lietotāju kopienas vadītāja;
 • Uldis Kronblūms, Jūrmalas aizsardzības biedrība;
 • Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskā alianse.

https://ej.uz/tiesiskuma_telts

 

Tiesiskuma telts // Diskusija “Eitanāzija. Par. Pret. Alternatīvas?”

 

15:00 – 16:30

Diskusiju vada – Mārtiņš Daugulis

Diskusijas mērķis – rosināt domāt par cilvēktiesībām un sabiedrībā aktuālām tēmām – cilvēka tiesībām uz cieņpilnu dzīvi, sabiedrības vērtībām, veselības aprūpi, sociālajiem un ekonomiskajiem jautājumiem.

Diskusijas saturs: Kā cieņpilna dzīve ir saistīta ar cieņpilnu nāvi? Kas ir cieņpilna nāve? Vai eitanāzija ir cieņpilna nāve? Kādas ir cieņpilnas nāves alternatīvas nedziedināmi slimiem cilvēkiem?

Piedalās:

 • Juris Jansons, tiesībsargs;
 • Prof. Dr. med.  Gunta Ancāne, RSU Psihosomatikas un psihoterapijas katedras un klīnikas vadītāja;
 • Prof. M.D. Uģis Gruntmanis,  Teksasas universitātes Southwestern Medicīnas centra profesors;
 • Ieva Bikava, sistēmanalītiķe, politoloģe.

https://ej.uz/tiesiskuma_telts

 

“Eitanāzija. Par. Pret. Alternatīvas?” un “NVO spējas un iespējas” diskusiju video materiāli pieejami šeit.