Tiesībsargs, sadarbībā ar Latvijas Univesitātes pētniekiem prezentē pētījumu par nodokļu reformas ietekmi uz nodokļu maksātājiem

Šodien, 27. februārī, tiesībsargs, sadarbībā ar Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pētniecēm Līgu Leitāni, Larisu Buli un Kristīni Rozīti, prezentēja apjomīgu pētījumu par jaunās nodokļu reformas ietekmi uz Latvijas nodokļu maksātājiem.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai nodokļu reforma ar izmaiņām neapliekamā minimuma, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu un attaisnoto izdevumu piemērošanā palielina cilvēku ienākumus un mazina nevienlīdzību. Pētījums deva lielisku iespēju apzināt problēmas, novērtēt esošās normas un piedāvāt risinājumus nodokļa piemērošanas uzlabošanai.

Pētījuma rezultātā tika sniegtas vairākas rekomendācijas, kas var uzlabot pašreizējo situāciju nodokļu reformas jautājumos, kā, piemēram, jāizskata attaisnoto izdevumu un atvieglojumu paplašināšanas iespējas, jāodrošina iespēju nodokļa atlaides piemērot brīdī, kad veidojas attaisnotie izdevumi un gadījumos, kad persona nevar piemērot  atvieglojumu par apgādājamo, radīt kompensējošo mehānismu vienlīdzības nodrošināšanai. Pētījums pilnā apjomā ir pieejams tiesībsarga mājas lapā, kā arī pievienots pielikumā.

Pētījums izstrādāts divos sējumos. Pirmo sējumu veido piecas nodaļas. Pirmā nodaļa veltīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ideoloģijas izklāstam, otrā nodaļa veltīta valsts rīcības brīvības un tās tiesisko ierobežojumu izpētei nodokļu jomā. Darba trešā nodaļa veltīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa, neapliekamā minimuma, atvieglojumu piemērošanas praksei Eiropas Savienībā. Ceturtajā nodaļā izklāstīti aptaujas „Par iedzīvotāju informētību, zināšanām un attieksmi par diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu” rezultāti, bet piektajā nodaļā izklāstīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa attīstība.

Otro sējumu veido četras nodaļas (6. – 9. nodaļa). Sestajā nodaļā izklāstīta faktisko datu analīze, atklājot gan atalgojuma apmērus, gan nostrādāto stundu skaitu, gan arī nodokļu slogu. Septītā nodaļa veltīta reformas ietekmes analīzei, atklājot neto ienākumu izmaiņas, nodokļu sloga izmaiņas. Astotā nodaļa veltīta neapliekamā minimuma un iztikas minimuma savstarpējās attiecības izvērtējumam. Devītajā nodaļā izvērtēta administrēšanas iestādes rīcība. Nobeigumā izstrādāti secinājumi un izteiktas rekomendācijas.

Par pētījuma secinājumiem un rekomendācijām tiesībsargs informējis arī Saeimu un Ministru kabinetu (vēstule pielikumā).