Tiesībsargs Saeimā iesniedz ārkārtas ziņojumu par Valsts sociālās aprūpes centriem

Trešdien, 20.februārī, plkst. 10.00, tiesībsargs rīko preses konferenci par Saeimā iesniegto ārkārtas ziņojumu par cilvēktiesību ievērošanu Valsts sociālās aprūpes centros pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Preses konferences notiks Tiesībsarga birojā, Baznīcas ielā 25, Rīgā, 4.stāva zālē.

Preses konferences laikā tiesībsargs iepazīstinās ar konstatētajiem cilvēktiesību pārkāpumiem Valsts sociālās aprūpes centros pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (VSAC) un sniegtajām rekomendācijām situācijas uzlabošanai. Preses konferencē piedalīsies tiesībsargs Juris Jansons un Tiesībsarga biroja eksperte psihiatrijas jautājumos psihiatre Liena Jorena.

„Pārmērīgā medikamentu lietošana VSAC un sociālās rehabilitācijas aktivitāšu trūkums ir ļoti bīstama tendence. Būtībā tā ir cilvēku ķīmiskā ierobežošana,” uzskata tiesībsargs Juris Jansons.

Arī iepriekšējos gados tiesībsargs bija konstatējis pārkāpumus VSAC un sniedzis rekomendācijas atbildīgajām institūcijām, bet tās netika izpildītas. Tādēļ 15.februārī tiesībsargs iesniedza Saeimā ārkārtas ziņojumu par cilvēktiesību pārkāpumiem VSAC pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un lūdza ziņojuma izskatīšanu iekļaut tuvākajā Saeimas plenārsēdē.

Tiesībsarga birojs ir veicis apmēram 30 pārbaudes vizītes ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās aptverot visus Latvijas reģionus. Visas pārbaudes vizītes VSAC 2011. un 2012.gadā tika veiktas, piesaistot kompetentu psihiatru. Savukārt 2012.gada nogalē veiktajās pārbaudes vizītēs piedalījās arī ārvalstu eksperts psihiatrijas jomā Peturs Haukssons, kam ir plaša pieredze monitoringa vizītēs slēgta tipa iestādēs (bijušais Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai eksperts).