Tiesībsargs saņem atzinīgu novērtējumu no Eiropas valstu cilvēktiesību iestāžu tīkla ģenerālsekretāres

2021. gada 12. februārī tiesībsargs saņēma vēstuli no Eiropas valstu cilvēktiesību iestāžu tīkla ģenerālsekretāres Debijas Kohneres (Debbie Kohner), kurā viņa augsti novērtē un apsveic tiesībsargu un Tiesībsarga biroju, iegūstot “A statusu” kā cilvēktiesību institūcija.

Eiropas valstu cilvēktiesību iestāžu tīkla ģenerālsekretāre vēstulē norāda, ka aicina arī turpmāk tiesībsargu sadarboties dažādos svarīgos jautājumos, kas saistīti ar cilvēktiesību aizstāvēšanu.

Jāpiebilst, ka 2020. gada nogalē Tiesībsarga birojs noslēdza pārakreditācijas procesu vienā no ANO komitejām, kas uzrauga cilvēktiesību organizāciju darbību pasaulē un ieguva visaugstāko – A statusu. Šis statuss nozīmē, ka iestāde strādā atbilstoši augstākajiem pasaulē noteiktajiem standartiem, kas attiecas uz cilvēktiesību un labas pārvaldības ievērošanu.