Tiesībsargs saņem pateicības rakstu un apbalvojumu

Izglītības un zinātnes ministrija šodien, 22. decembrī svinīgā pasākumā pasniedza Pateicības rakstus speciālistiem, kuri savā ikdienas darbā sniedz nozīmīgu ieguldījumu, lai cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinātu izglītības pieejamību un veicinātu sociālo integrāciju. Ministrija ir pagodinājusi arī Latvijas Republikas tiesībsargu Juri Jansonu, pasniedzot Pateicības rakstu par ieguldījumu izglītības pieejamības veicināšanā cilvēkiem ar invaliditāti.

Savukārt šī gada 16. decembrī, kad Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes personāls un viesi pulcējās svinīgā sanāksmē sakarā ar Valsts robežsardzes atjaunošanas 25. gadadienu, pulkvedis Juris Martukāns tiesībsargam Jurim Jansonam pasniedza Valsts robežsardzes apbalvojumu un apliecinājumu par nopelniem Valsts robežsardzes attīstībā.