Tiesībsargs skaidro pašvaldībām par bērnu tiesību nodrošināšanu bērnu namos un speciālās izglītības programmu pieejamību

Tiesībsargs visām Latvijas pašvaldībām, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latvijas Pašvaldību savienībai 11.05.2015. nosūtīja skaidrojošu materiālu par bērnu tiesību nodrošināšanu bērnu namos un speciālās izglītības programmu pieejamību.

Materiālā iekļauts detalizēts izklāsts par konstatētajām problēmām un sniegts skaidrojums, kas un kā būtu veicams saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Līdz 2015.gada 30.oktobrim pašvaldībām ir jāinformē tiesībsargs par rekomendāciju izpildi. Savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tiesībsargs lūdz pārraudzīt materiālā minēto normatīvajos aktos noteikto pašvaldību uzdevumu izpildi.