Tiesībsargs sniedz informāciju ANO Cilvēktiesību komitejai un ANO Cilvēktiesību komisārei

Tiesībsarga birojs 2013. gada 28. novembrī no Ārlietu ministrijas saņēma vēstuli ar lūgumu sniegt nepieciešamo informāciju ANO Cilvēktiesību komitejai.

Informācija nepieciešama, lai papildinātu datus jau ANO rīcībā esošajam ziņojumam par ANO starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2009. līdz 2013. gadam. 

Atbildot uz Ārlietu ministrijas vēstuli, Tiesībsarga birojs sagatavoja un nosūtīja izvilkumu no gada pārskatiem pilsonisko un politisko tiesību jomā, laika posmā no 2009.gada līdz 2012. gadam. Tā kā 2013.gada ziņojums vēl nav sagatavots,  pārskatu par 2013.gadā paveikto pilsonisko un politisko tēmu kontekstā Tiesībsarga sniedza vēstulē. 

Šāda vēstule tika nosūtīta arī ANO Cilvēktiesību komitejai un ANO Cilvēktiesību komisārei.

Pielikumā vēstule latviešu valodā un izvilkums no gada pārskatiem pilsonisko un politisko tiesību jomā, laika posmā no 2009.gada līdz 2012. gadam.