Tiesībsargs sniedz viedokli par likumprojektu „Grozījumi Pilsonības likumā”

Tiesībsargs ir sniedzis Centrālajai vēlēšanu komisijai savu viedokli par likumprojektu “Grozījumi Pilsonības likumā”.

Tiesībsarga viedoklis pievienots pielikumā.