Tiesībsargs tiekas ar EDSO Augsto komisāru mazākumtautību jautājumos

Šodien, 6.martā tiesībsargs Juris Jansons tikās ar EDSO Augsto komisāru mazākumtautību jautājumos Lamberto Zanjēru, lai pārrunātu jautājumus, kas skar nepilsoņu situāciju Latvijā, mazākumtautību izglītību, tai skaitā, pāreju uz mācībām valsts valodā, kā arī noskaidrotu, vai Tiesībsarga birojā iedzīvotāji ir vērsušies ar sūdzībām vai iesniegumiem par diskrimināciju, pamatojoties uz etnisko izcelsmi, valodu vai reliģiju.