Tiesībsargs tiekas ar Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāri un piedalās Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietību augsta līmeņa konferencē

No 2019. gada 26. līdz 27. septembrim tiesībsargs Juris Jansons un Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska piedalās Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietību augsta līmeņa konferencē, kas veltīta organizācijas 25. gadadienai. Konference notiek Parīzē un vizītes laikā tiesībsargs Juris Jansons, kopā ar citiem Eiropas vienlīdzības iestāžu vadītājiem, tiekas arī ar Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāri Dunju Mijatoviču, lai pārrunātu Eiropas Padomes sadarbību ar vienlīdzības iestādēm, kā arī apspriestu mākslīgā intelekta izmantošanas iespējas vienlīdzības iestāžu darbā un pašreizējos izaicinājumus cilvēktiesību jomā. Tiesībsargs Juris Jansons uzskata, ka mākslīgais intelekts nav nekas atrauts no realitātes un patiesībā jau pašreiz ikdienā ir cieši saistīts ar vienlīdzības iestāžu darbu, kaut vai par piemēru ņemot labas pārvaldības un e-pārvaldes sistēmu simbiozi, kas uzlabo gan lietotāju dzīves kvaitāti, gan valsts iestāžu ikdienas darbu. Tāpat Jansons uzsver, ka ir svarīgi, lai valsts adekvāti spēj identificēt un novērst jebkādus pamattiesību riskus jau sākotnējā stadijā, īpaši domājot par personas datu drošību un diskrimināciju.

Savukārt Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietību augsta līmeņa konferencē tiks apskatīti tādi jautājumi kā:

  1. Realitāte pēc 25 gadiem: vai mēs uzvaram vai zaudējam cīņā par vienlīdzību?
  2. Kādas ir galvenās tendences vienlīdzības un cīņas pret rasismu, antisemītismu un homo/transfobiju jomā, kādas darbības ir jāveic šajās jomās, kā var uzlabot ietekmi un iesaistīt jaunas paaudzes?
  3. Iekļaujoša sabiedrība: kā to panākt? Kā var panākt to, ka sabiedrībā ilgtspējīgi iekļauj rasisma un neiecietību pakļautās grupas, uz ko vajadzētu koncentrēties un kas ir darbojies praksē?
  4. Kādas ir iespējas un riski, kas saistīti ar jaunajām tehnoloģijām un internetu, kā  var tikt ar tām galā un kam mums vajadzētu koncentrēties?

Šīs konferences, kuru organizēja Francijas prezidentūras ietvaros, mērķis ir konsolidēt turpmāko dalībvalstu un Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietību darbu šajā mainīgajā vidē. 

Konferences programma pievienota pielikumā.