Tiesībsargs tiekas ar Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociāciju

Šā gada 22. aprīlī tiesībsargs J. Jansons tikās ar I. Kozakēvičas vārdā nosauktās Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas pārstāvjiem. Asociācija šobrīd apvieno 22 Latvijā dzīvojošu dažādu tautību kultūras biedrības. Tā tika dibināta neatkarīgās Latvijas valsts atjaunošanas laikā, kad Latvijas valstij īpaši svarīgs bija ne vien pamatnācijas, bet arī citu Latvijā dzīvojošo tautību atbalsts centienos atgūt neatkarību un dzīvot brīvā valstī.

Kā pastāstīja asociācijas valdes priekšsēdētājs R. Haradžanjans asociācija ilgus gadus radoši palīdz Latvijā dzīvojošiem dažādu tautību un kultūru pārstāvjiem pilnīgāk apzināties savas etniskās saiknes, izzināt savu kultūru un valodu, reliģiskās tradīcijas, kā arī integrēties Latvijas sabiedrībā, meklēt savstarpējas saprašanās iespējas, veidojot harmoniskas starpetniskās attiecības. Asociācija ik gadus rīko dažādus kultūras pasākumus un festivālus, ko plaši apmeklē ne vien Latvijā dzīvojošie cittautieši, bet arī viesi no citām valstīm.

Stāstot par asociācijas darbību, kas lielā mērā balstās tikai uz tās biedru entuziasmu, Haradžanjans ar rūgtumu minēja nepietiekamo valsts atbalstu asociācijas pastāvēšanai.

Tiesības uz katras tautas kultūras un etniskās unikalitātes saglabāšanu un attīstību ir atzītas par cilvēka pamattiesībām, ko Latvijas valsts ir apņēmusies aizsargāt gan saskaņā ar Satversmi, gan pievienojoties vairākiem starptautiskajiem līgumiem. Tiesībsarga J. Jansona ieskatā Latvijas sabiedrība ir toleranta un iecietīga pret atšķirīgo, tādēļ šeit ir labi apstākļi Latvijā dzīvojošiem cittautiešiem attīstīt savu kultūru un identitāti, tomēr arī valsts apņēmība aizsargāt un attīstīt šīs tiesības nedrīkst būt deklaratīva, tai ir jābūt reālai un mērķtiecīgai.