Tiesībsargs tiekas ar Starptautiskās Romu Apvienības pārstāvjiem

Šodien, 16.jūlijā, tiesībsargs tikās ar vairākiem Starptautiskās Romu Apvienības pārstāvjiem. Tikšanās mērķis bija pārrunāt aktuālākās problēmas un to risinājumus saistībā ar romu integrāciju, dzīves apstākļiem un attīstības iespējām Latvijā.

Romu problēma tiek definēta kā viena no prioritātēm cilvēktiesību jautājumos kopumā. Romu jautājums no tiesību akta viedokļa ir sakārtots, taču neskatoties uz to reāli problēmu risinājumi ir ļoti vāji un nereti to nav vispār. Ir atklāti ne mazums gadījumu, kad līdzekļus, kas ir paredzēti romu atbalsta programmu īstenošanai, neizmanto tam paredzētajiem mērķiem. Lai stiprinātu romu cilvēku tiesību attīstību un aizstāvību, starptautiskā līmenī ir jānosaka atbildīgā institūcija, kas nodrošinātu romu tiesību aizstāvību.

Romi ir arī viena no diskriminētākajām minoritātēm, kas ikdienā sastopas ar aizspriedumiem, neiecietību, diskrimināciju un sociālo atstumtību. Šī problemātika sastopama ne tikai Latvijā, bet gan visā Eiropā un Āzijas valstīs. „Starptautiskā līmenī romu integrācijas tēma tiek diskutēta plaši, taču rezultāts ir zem katras kritikas. Genocīds pret romu tautu nemazinās un sociālā atstumtība nerūk. Problemātiskākie jautājumi ir saistīti ar sociālo palīdzību, mājokļu problēmas, darba iespējām un izglītības ieguves iespējām,” norāda tiesībsargs Juris Jansons.

Uz tikšanos ar tiesībsargu Juri Jansonu bija ieradies Starptautiskās Romu Apvienības vice prezidents Viktors Famulsons (Zviedrija), Starptautiskās Romu Apvienības komisārs holokausta jautājumos Ivans Barijevs (Krievija) un Starptautiskās Romu Apvienības augstākais komisārs Normunds Rudēvičs.