Tiesībsargs tiekas ar vairākām sieviešu tiesību aizsardzības NVO

Šodien, 11.jūlijā, plkst. 14.00, tiesībsargs tiekas ar vairākām sieviešu tiesību aizsardzības nevalstiskajām organizācijām. Nevalstiskās organizācijas izteikušas bažas par Latvijā izveidojušos kustību, kas pamazām, bet noteikti cenšas panākt sievietes tiesību ierobežošanu ģimenes plānošanas jautājumā un dažādu resursu piekļuvē. Tikšanās notiks Tiesībsarga birojā, Baznīcas ielā 25, 202.telpā.

Tikšanās norit pēc vairāku sieviešu tiesību aizsardzības nevalstisko organizāciju ierosinājuma, lai pārrunātu jautājumu par sievietes tiesību stiprināšanu attiecībā uz iespēju brīvi un atbildīgi izlemt jautājumu par ģimenes plānošanas jautājumiem, iespējām piekļūt informācijai, izglītībai un citiem resursiem, kas ļauj sievietēm īstenot nacionālajos tiesību aktos un ANO Konvencijā par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu noteiktās tiesības.

Pasākumā piedalīsies Ilvija Pūce (Latvijas Cilvēktiesību centrs), Daina Kazāka (11.Saeimas deputāte, Vecāku iniciatīvas grupa “Nauda seko bērnam”), Annele Tetere (Resursu centrs sievietēm “Marta”), Gundega Tentere (Resursu centrs sievietēm “Marta”), Iveta Ķelle (Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija), Arturs Šulcs (psihoterapeits), Marija Ābeltiņa (Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”), Inese Ruka (Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”), Aija Karlsberga (Sorosa fonds – Latvija), kā arī pārstāvis no Sabiedriskās politikas centra Providus.