Tiesībsargs un Bērnu tiesību nodaļas pārstāvji piedalās konferencē par Bērnu tiesību aizsardzības likumu

Šī gada 15. maijā tiesībsarga Juris Jansons, Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere un vecākā juriste Laila Henzele piedalījās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Labklājības ministrijas rīkotajā konferencē “Latvijai – 100, Bērnu tiesību aizsardzības likumam – 20”.

Konferences mērķis bija apzināt tās problēmas, kas kavē nodrošināt bērniem vienlīdzības tiesības un iespējas un savlaicīgi saņemt kvalitatīvus sociālos pakalpojumus. Lai rastu iespējamos risinājumus un dalītos pieredzē, konferencē piedalījās un uzstājās jomas eksperti no Latvijas un ārvalstīm.

Tiesībsarga konferences dalībniekus uzrunāja tās atklāšanā, uzsverot, ka jau pirms 20 gadiem pieņemtais Bērnu tiesību aizsardzības likums ir ļoti labs normatīvais akts, kas diemžēl ļoti bieži praksē netiek veiksmīgi piemērots.  Tiesībsargs uzsvēra, ka ikvienam bērnam ir tiesības uzaugt ģimenē, savukārt ģimenēm no valsts ir jāsaņem pienācīgs atbalsts, lai bērniem ir pieejama veselības aprūpe, izglītības iestādes, tai skaitā, pirmsskolas. Un kā galveno – katram par bērnu atbildīgajam cilvēkam, kuram šis bērns ir uzticēts privātajā dzīvē vai profesionālajā jomā, atbildīgi un godprātīgi jārīkojas bērna interesēs.

Konferences diskusijā par atbalstu ģimenēm ar bērniem Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere vēstīja par Bērnu tiesību aizsardzības likuma attīstību 20 gadu periodā. Jau likuma sākotnējā redakcijā bija iekļautas tādas Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību konvencijas pamata vērtības kā tiesības uz dzīvību un attīstību, tiesības tikt uzklausītam un diskriminācijas aizliegums. Likuma ietvarā iekļautas arī bērna tiesības neciest, tāpēc L. Grāvere informēja arī par bērnu fiziskas sodīšanas aizliegumu Latvijā un pasaulē.

 

Prezentācijas materiāls pielikumā.