Tiesībsargs un biroja pārstāvji piedalās pasākumā par bērnu tiesībām

Šī gada 21.–22. maijā tiesībsargs Juris Jansons, Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere un Prevencijas daļas juriste Kristīna Freiberga piedalās ikgadējā Polijas un Lietuvas Bērnu ombudu un Igaunijas Tieslietu kanclera Bērnu un jauniešu tiesību nodaļas pārstāvju tikšanās Varšavā, Polijā. Katru gadu tikšanās laikā tiek pārrunātas valstu aktualitātes bērnu tiesību jomā.

Pagājušā gada tikšanās laikā Rīgā dalībvalstis vienojās par kopēju situācijas izpēti attiecībā uz nacionālo praksi uzturlīdzekļu administrēšanā. Šodien 22. maijā tiesībsargs prezentēja sākotnējos izpētes rezultātus par Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas situāciju.

Uzturlīdzekļu izmaksas un piedziņas procedūras valstīs var būt dažādas, vairāk vai mazāk efektīvas, bet tiesībsargs uzsver, ka jātiecas uz sabiedrības vērtību sistēmas un tiesiskās apziņas izaugsmi. Ikvienam vecākam ir pienākums uzturēt savu bērnu neatkarīgi no vecāku savstarpējām attiecībām.

 

Pielikumā prezentācija angļu valodā.