Tiesībsargs un izglītības ministre pārrunā skolotāju atalgojuma reformu

2015.gada 21.maijā tiesībsargs Juris Jansons tikās ar izglītības un zinātnes ministri Mārīti Seili, lai pārrunātu plānoto pedagogu darba samaksas reformu. Tiesībsargs no vairākām mācību iestādēm ir saņēmis kolektīvos iesniegumus, kuros pausta neapmierinātība ar gaidāmo reformu – galvenokārt attiecībā uz to, ka pedagogu  atalgojums vai speciālistu pieejamība varētu kļūt mazāka.

Tiekoties tika pārrunātas iesniegumos paustās bažas. Ministre sniedza skaidrojumu par reformas mērķiem un iemesliem, kā arī kliedēja iesniegumos paustās bažas. Tiesībsargs pēc tikšanās ar ministri atzina, ka kopumā reformas mērķis ir skaidrs, leģitīms un samērīgs. Reformas rezultātā jaunais pedagogu darba samaksas modelis nodrošinātu lielāku finanšu caurskatāmību, panāktu finansējuma izlietojumu tieši bērnu izglītošanai, kā rezultātā plānots uzlabot izglītības kvalitāti vienlīdzīgi visā valsts teritorijā, mazinot sabiedrības noslāņošanos, kā arī prognozējams, ka tas nākotnē varētu motivēt izglītības sistēmai pievienoties jaunos speciālistus. Vienlaikus tiesībsargs atzīst, ka jebkura reforma prasa arī zināmus samazinājumus un ierobežojumus, tomēr leģitīma mērķa un taisnīguma vārdā tas ir pieļaujami.