Tiesībsargs un tiesu izspēles finālisti apmeklē ieslodzījuma vietu

Piektdien 13. jūlijā Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece ģenerāle Ilona Spure rīkoja vizīti Olaines cietuma Atkarīgo centrā un Latvijas Cietumu slimnīcā, kurā piedalījās tiesībsargs Juris Jansons, tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne, Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Juris Stukāns, Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvji un tiesībsarga 2018. gada tiesu izspēles cilvēktiesībās finālisti. Centra un slimnīcas apmeklējums tika organizēts kā Ieslodzījuma vietu pārvaldes īpaša balva šī gada tiesu izspēlē, tā kā balvas tematika atbilda izspēles kāzusa saturam.

Olaines cietuma Atkarīgo centrs 2017. gada 5. oktobrī svinēja pastāvēšanas viena gada jubileju. Centra darbības mērķis ir radīt apstākļus no vielām atkarīgu ieslodzīto intensīvai resocializācijai; metodika un personāla apmācības aizgūtas un vietējiem apstākļiem pielāgotas no Norvēģijas un Polijas cietumos pārbaudītas prakses.

Tika apmeklēta arī Latvijas Cietumu slimnīca, kas ir Olaines cietuma struktūrvienība ar četrām ārstniecības un aprūpes nodaļām, kurās ārstējas ieslodzītie no visiem Latvijas cietumiem.