Tiesībsargs uzrunājis bērnu patronesi Vējoņa kundzi

Lai informētu par situāciju un lūgtu pievērst uzmanību Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas likumdošanas iniciatīvām saistībām ar grozījumu priekšlikumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā, tiesībsargs ir vērsies pie Valsts prezidenta kundzes Ivetas Vējones.

Ir pagājuši desmit gadi, kopš ANO Bērnu tiesību komiteja Latvijai sniegtajās rekomendācijās jau 2006. gadā mudināja Latvijas valsti “nodrošināt, lai bērnu ievietošana bērnu iestādē būtu pēdējais iespējamais risinājums un lai tas tiktu izmantots vienīgi tad, ja ģimenes tipa aprūpe tiek uzskatīta par nepiemērotu konkrētam bērnam.”[1] Praksē bērnu namos joprojām pārsvarā tiek ievietoti nevis tie bērni, kuriem bērnu nams ir vispiemērotākais aprūpes veids, bet gan tie, kuriem nav atrasta vai pat nav meklēta alternatīva.

Aizbildņu un audžuģimeņu skaits valstī ir nepietiekams, kā arī nav specializēto audžuģimeņu, kas uzņemtos zīdaiņu vai bērnu ar īpašām vajadzībām aprūpi. Tā ir valsts un daudzu pašvaldību ilgstoša bezdarbība, kuras rezultātā tiek pārkāptas bērnu tiesības uz pilnvērtīgu attīstību.

 

Tiesībsarga vēstule pielikumā.

 


[1] ANO Bērnu tiesību komitejas 2006.gada 28.jūnija noslēguma apsvērumi: Latvija, 33.punkts, pieejams: http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/bernu_tiesibas/lv_crc.doc