Tiesībsargs uzsāk pētījumu par vardarbības pret bērniem izplatību Latvijā

Latvijas Republikas tiesībsargs no 2015.gada 15.septembra uzsāk visaptverošu pētījumu par vardarbības pret bērniem izpratni un situāciju Latvijā. Pētījuma mērķis ir noskaidrot 5.-12.klašu skolēnu, vecāku un skolotāju viedokli par to, kas ir vardarbība pret bērnu, cik bieži un no kā bērni ir cietuši, kāda ir bijusi skolēnu, vecāku un skolotāju rīcība vardarbības gadījumā.

Tiesībsargs īsteno pētījumu sadarbībā ar pētījumu aģentūru TNS Latvia, skolvadības sistēmām e-klase un Mykoob. TNS Latvia palīdz tiesībsargam izstrādāt aptaujas anketas 5.-12.klašu skolēniem, vecākiem un skolotājiem un pēc tam apkopo iegūtās atbildes, savukārt e-klase un Mykoob palīdz izplatīt informāciju par tiesībsarga pētījumu un nosūta visiem respondentiem saiti uz aptaujas anketu. Šādā veidā tiek nodrošināts, ka aptauja ir anonīma. Aptaujā iegūtie rezultāti tiks atspoguļoti tikai apkopotā veidā. Aptauja tiks veikta 2015.septembrī.

Saskaņā ar Tiesībsarga likumu (13. pants) tiesībsargam ir tiesības uzklausīt bērna viedokli bez viņa vecāku, aizbildņu vai izglītības iestādes darbinieka klātbūtnes, ja bērns to vēlas.

Ja Jūs vēlaties sazināties ar Latvijas Republikas tiesībsargu par pētījumu vai ziņot par konkrētu vardarbības gadījumu, lūdzu, rakstiet uz e-pastu: petijums@tiesibsargs.lv.

Pētījuma rezultātus publiskos tiesībsarga ikgadējā konferencē 2015.gada decembrī.