Tiesībsargs uzstājas bērnu tiesībām veltītā konferencē Moldovā

Tiesībsargs Juris Jansons no 3. līdz 5.oktobrim piedalās starptautiskā bērnu tiesību konferencē Kišiņevā, Moldovā. Konference veltīta bērnu tiesībām augt ģimeniskā vidē, īpašu uzmanību veltot bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesiskajam regulējumam, institucionālajai un alternatīvajai bērnu aprūpei, kā arī nacionālajai un starptautiskajai adopcijai.

Juris Jansons konferencē uzstājās ar referātu “Bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesību aizsardzības institucionālie mehānismi Latvijā”.

 

Attēlā no kreisās: Juris JANSONS (Latvijas Republikas tiesībsargs), Tamara PLĂMĂDEALĂ (Moldovas bērnu tiesību aizsardzības ombude), Thomas BAILLIE (ENOC Sekretariāts, Skotijas bērnu un jauniešu komisārs)